Slovene Mesto ali podeželje?

Kje živeti? V mestu ali na podeželju?

 • prednosti in slabosti – advantages and disadvantages
 • v mestnem vrvežuin hustle and bustle of the city
 • na podeželju je bistveno drugačno – in the countryside it is fundamentally different
 • povprečna cena stanovanjaaverage price of an apartment
 • izbira ni pogojena samo z vašimi željami ampak tudi z.. the choice is not only conditioned by your wishes but also ..
 • pristaš mestnega življenjafan of urban lifestyle
 • podeželje lahko ponudi večje bivalne površinethe countryside offers more of the living area
 • številne družbene, kulturne in športne prireditvenumerous family, cultural and sport events
 • medčloveški odnosi, kateri so oslabljeni in odtujenirelationshios between people which are weak and alienated
 • v krogu ožje družinske skupnostiin a circle of close family union

The phrases are taken from an article Je bolje živeti v mestu ali na podeželju?

Kje bi rad živel in zakaj?

Ljudje smo različni in imamo različna merila, vrednote, interese, želje in potrebe. Nekomu je najboljše živeti na podeželju, spet drugemu v mestnem središču in spet tretjemu na morski obali. V članku vas želimo popeljati skozi prednosti in slabosti, ki vam jih lahko nudi življenje v mestu in življenje na podeželju.

Mesto vs. podeželje

Ob nakupu nepremičnine se morate vprašati ali želite živeti na mirnem podeželju ali v mestnem vrvežu prežetim s stalnim dogajanjem. Življenje v mestu in na podeželju je bistveno drugačno. Če začnemo pri cenah nepremičnin, verjetno veste da so nepremičnine v mestih precej dražje kot na samem podeželju. Za primerjavo vzemimo povprečno ceno stanovanjske hiše v letu 2018. Cena v Ljubljani je povprečno znašala 276.000 EUR, medtem ko v okolici Maribora povprečno 102.000 EUR. Torej vidimo da je povprečna cena stanovanjske hiše v Ljubljani višja za kar 63%.

Izbira med mestnim in podeželskim življenjem pogosto ni pogojena samo z vašimi željami, ampak tudi z vašimi finančnimi zmožnostmi. Veliko družin, ki so sicer pristaši mestnega življenja se raje odloči za nakup nepremičnine na podeželju. Tako zaradi nižje cene kot tudi zaradi večje bivalne površine, ki jim jo podeželje lahko ponudi. Ne pozabite, da tudi velikost stanovanjske površine vpliva na kakovost vašega življenja.

concert
Photo by anna-m. w. on Pexels.com

Če ste pristaš nenehnega dogajanja bo verjetno vaša izbira življenjskega okolja – mesto.

Življenje v mestu ima naslednje prednosti:

 1. večja izbira delovnih mest in bližina delovnega mesta,
 2. izobraževalni centri,
 3. bližina zdravstvenih ustanov,
 4. bližina trgovin in številni nakupovalni centri ter
 5. številne družbene, kulturne in športne prireditve.

Po drugi strani pa slabost življenja v mestu predstavljajo medčloveški odnosi, kateri so oslabljeni in odtujeni. Gre zgolj za formalen odnos med ljudmi in nikakor ne prijateljski. Ljudje v mestih so bolj zaprti vase in svoj čas pretežno preživljajo v krogu ožje družinske skupnosti. Tako ni nič nenavadnega, da se ljudje v večstanovanjskih stavbah med seboj sploh ne poznajo.

Advertisement

One thought on “Slovene Mesto ali podeželje?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s