Slovene reading Cesarjeva nova oblačila

Let’s read fairy tales! “The Emperor’s New Clothes by Hans Christian Andersen is something you already know in your native language and it will be easier to read in Slovene! You can download📲 the full text of the fairy tale “Cesarjeva nova oblačila” and hear a native Slovene speaker🎧 read the full fairy tale!👇

Pred mnogo leti je živel cesar, ki je neznansko cenil nova oblačila. Ves svoj denar je porabil za to, da se je nadvse imenitno oblačil.

neznanskoenormously
cenilappreciated
nadvseincredibly
imenitnoexquisitely

Ni skrbel za svoje vojake , ni se zmenil za gledališče, in kadar se je peljal na sprehod, se je peljal samo zato, da je pokazal svojo novo obleko.

skrbelworried
vojakesoldiers
ni se zmenil zaignored
gledališčetheatre
download preview

Za vsako uro je imel drugo oblacilo  in  prav  tako,  kakor pravijo  navadno o kralju, da je pri posvetovanju, tako so o njem zmerom dejali: »Cesar je v oblačilnici

navadnousually
posvetovanjeconference
zmeromalways
oblačilnicadressing room

Slovene native speaker readsCesarjeva nova oblačila
with Slovene subtitles!

Don’t worry if you cannot read like a native, you’ll get there!

Advertisement

One thought on “Slovene reading Cesarjeva nova oblačila

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s