Slovene clothes listening Oblačila

Learn some clothes (oblačila) in Slovene, do a listening exercise and watch a Slovenian cartoon! Besednjak Havájska srajca Majica s kapúco prerasti (preraščati) oblačila Poslušajte. Kaj je narobe s hlačami Kaje? Oblačila Kaja Full text download doc What proverbs about clothes are common in your culture? How to say them in Slovene? Learn more with […]